Pakta Studio

About

O nás

Pakta Studio explores sustainability on a holistic scope. From challenging materials, testing their potential use and applying them in tactile and functional designs, to exploring sustainability of designing in the online realm. Pakta Studio believes in informed decisions and good and accessible design.

Founded in late 2017 by Hana Komanová and Kerim Hudson in Bratislava, Slovakia.

Pakta Studio skúma udržateľnosť z holistického hľadiska. Od výskumu materiálov, testovania ich možného použitia a aplikácie v taktilných a funkčných dizajnoch, až po štúdium udržateľnosti dizajnu v online priestore. Pakta Studio verí v informované rozhodnutia a v dobrý a prístupný dizajn.

Založené koncom 2017 Hanou Komanovou a Kerimom Hudsonom v Bratislave, na Slovensku.