Pakta Studio

A multidisciplinary design studio exploring sustainability on a holistic scope.

Multidisciplinárne dizajn štúdio skúmajúce udržateľnosť z holistického hľadiska.

Learn more

Projects

Projekty