Pakta Studio

Konsio Collection

A unisex collection of purses and wallets made by hand, using the innovative material made from pineapple waste - Piñatex. Konsio Collection stands as a third choice between the wallets made from leather and the ones made from faux leather, innovating the classics while keeping the timeless look.

Konsio Collection was sold online through the Pakta Studio platform, and offline through pop ups and the Workshop & Store.

Unisex kolekcia peňaženiek vyrobených ručne z inovatívneho materiálu z ananásového odpadu - Piñatex. Konsio Kolekcia slúži ako tretia možnosť medzi peňaženkami vyrobených z kože a tých vyrobených zo syntetickej kože, inovujúca klasiky, ale stále udržujúca nadčasový vzhľad.

Konsio Kolekcia bola predávaná online cez platformu Pakta Studio a offline na pop-upoch a vo Workshop & Store.